Obsah fra forum.cviky.info forum.cviky.info
Fórum nejen o cvièení.
 
 FAQFAQ   HledatHledat   Seznam uivatelSeznam uivatel   Uivatelsk skupinyUivatelsk skupiny   RegistraceRegistrace 
 ProfilProfil   Soukrom zprvySoukrom zprvy   PihlenPihlen 

Bylo nalezeno 275 vsledk hledn.
Obsah fra forum.cviky.info
Autor Zprva
  Tma: Rýsování x typ cvièení
rotor

Odpovdi: 1
Zhldnuto: 7761

PspvekFrum: Hubnutí, rýsování, výživa   Zaslal: t listopad 05, 2013 7:16 pm   Pedmt: Rýsování x typ cvièení
Pokud chceš vyrýsovat, tak je pøedevším nutná úprava stravy a neuškodí zaøazení aerobních aktivit.
  Tma: Jak na bøišáky ?
rotor

Odpovdi: 3
Zhldnuto: 15663

PspvekFrum: Jak, kdy, kde, jak èasto atd...   Zaslal: po srpen 26, 2013 12:03 pm   Pedmt: Jak na bøišáky ?
http://forum.cviky.info/viewtopic.php?t=180
  Tma: Jak na bøišáky ?
rotor

Odpovdi: 3
Zhldnuto: 15663

PspvekFrum: Jak, kdy, kde, jak èasto atd...   Zaslal: po srpen 05, 2013 6:55 pm   Pedmt: Jak na bøišáky ?
Sekce bøišní svaly, nìco už se tam probíralo.
  Tma: Výraznì vystupující žíly
rotor

Odpovdi: 1
Zhldnuto: 12757

PspvekFrum: Pøibírání, objem, výživa   Zaslal: po kvten 20, 2013 1:03 pm   Pedmt: Výraznì vystupující žíly
Žilnatost je daná z nejvìtší èásti geneticky, další ovlivnìní je vrstvou podkožního tuku a tøetí typem stravování. Èím více sacharidù ve stravì, tím více jdou vidìt. V neposle ...
  Tma: pøedloktí a shyby ?
rotor

Odpovdi: 4
Zhldnuto: 14583

PspvekFrum: Pøedloktí   Zaslal: t nor 07, 2013 8:26 pm   Pedmt: pøedloktí a shyby ?
Ve fitu by staèilo zaøazení pøítahových cvikù, tam se svaly zapojí pro zaèátek dostateènì.

Doma mùžeš tak maèkat nìjaké míèky a pod. Cvièit tak obden a si neuženeš nìjaký ...
  Tma: bolest zad
rotor

Odpovdi: 1
Zhldnuto: 12567

PspvekFrum: Záda   Zaslal: t nor 07, 2013 7:59 pm   Pedmt: bolest zad
Špatná technika nebo slabé bøicho.
  Tma: pøedloktí a shyby ?
rotor

Odpovdi: 4
Zhldnuto: 14583

PspvekFrum: Pøedloktí   Zaslal: t nor 07, 2013 7:57 pm   Pedmt: pøedloktí a shyby ?
A cvièíš doma nebo ve fitu?
  Tma: Posilovací lavice
rotor

Odpovdi: 4
Zhldnuto: 17161

PspvekFrum: Poøízení domácích pøístrojù a pod...   Zaslal: po prosinec 10, 2012 6:03 pm   Pedmt: Posilovací lavice
To je problém posoudit kvalitu z obrázkù. Konkrétnì ti k tomu tìžko nìkdo nìco na dálku poradí.

Pokud jsi zaèáteèník, je lepší zaèít chodit do fitu, po nìjaké dobì budeš um ...
  Tma: Posilovací lavice
rotor

Odpovdi: 4
Zhldnuto: 17161

PspvekFrum: Poøízení domácích pøístrojù a pod...   Zaslal: po prosinec 10, 2012 4:24 pm   Pedmt: Posilovací lavice
Na posilování bøicha lavici nepotøebuješ.

Jinak vybírej náøadí urèené pro použití v posilovnách. Pokud je uvedeno použití na doma, tak to vìtšinou je k nièemu.
  Tma: Rada pro zaèáteèníka
rotor

Odpovdi: 5
Zhldnuto: 8833

PspvekFrum: Jak, kdy, kde, jak èasto atd...   Zaslal: p kvten 11, 2012 7:26 pm   Pedmt: Rada pro zaèáteèníka
Nejjednodušší úprava tvé stravy by bylo omezení peèiva a zaøazení teplé veèeøe. To jsou základní slabiny.
  Tma: Rada pro zaèáteèníka
rotor

Odpovdi: 5
Zhldnuto: 8833

PspvekFrum: Jak, kdy, kde, jak èasto atd...   Zaslal: p kvten 11, 2012 5:12 pm   Pedmt: Rada pro zaèáteèníka
:D Si mne pobavil, Myslel jsem, žes pøišel pro radu a zatím to vypadá, že radíš ty mì.

Pokud nestíháš procvièit celé tìlo v jednom tréninku, tak je v nìm zbyteènì moc cvikù na ...
  Tma: Rada pro zaèáteèníka
rotor

Odpovdi: 5
Zhldnuto: 8833

PspvekFrum: Jak, kdy, kde, jak èasto atd...   Zaslal: p kvten 11, 2012 10:29 am   Pedmt: Rada pro zaèáteèníka
Pøi dvou trénincích týdnì by zøejmì bylo vhodnìjší cvièit v jednom tréninku celé tìlo.

K ostatním dotazùm - nìkteré vìci tu už byly nìkolikrát probrány. Probìhni si fórum a ...
  Tma: Rysovani, trening atd
rotor

Odpovdi: 5
Zhldnuto: 14556

PspvekFrum: Hubnutí, rýsování, výživa   Zaslal: po nor 13, 2012 6:00 pm   Pedmt: Rysovani, trening atd
A co takhle proèíst a dodržovat pravidla fóra.

Opravdu nemám rád spamování odkazy na shopy :twisted:
  Tma: Dotaz
rotor

Odpovdi: 1
Zhldnuto: 4291

PspvekFrum: Jak, kdy, kde, jak èasto atd...   Zaslal: po leden 09, 2012 1:00 pm   Pedmt: Dotaz
Váhu máš naprosto v normì.

Základy stravování tu už byly ve fóru probrány, staèí si probìhnout pøíslušnou sekci.

Co se týèe vylepšování postavy, zpoèátku pomùže jakáko ...
  Tma: Pupek
rotor

Odpovdi: 1
Zhldnuto: 14302

PspvekFrum: Bøicho, pas   Zaslal: po prosinec 12, 2011 6:26 pm   Pedmt: Pupek
Probìhni si fórum, topiky okolo hubnutí. Bez úpravy stravy to nepùjde. Na konkrétní dotazy je pak možné konkrétnì odppovìdìt.
 
Strana 1 z 19 Jdi na strnku 1, 2, 3 ... 17, 18, 19  Dal
asy uvdny v GMT + 2 hodiny
Pejdi na:  


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
esk peklad phpBB Czech - www.phpbbcz.com